گارانتی و خدمات

گارانتی و خدمات قطعات بر روی محصول درج شده.

شرکت فقط در قبال کالاهایی که گارانتی کرده و دارای برچسب گارانتی شرکت سی‌شید باشد مسئولیت دارد (به شرط رعایت شرایط گارانتی)

هرگونه آسیب فیزیکی ، تغییر حالت ، تماس با مایعات و آب و رطوبت ، نوسانات برقی و دستکاری توسط افرادی که مورد تایید شرکت سی‌شید نباشند و... ، باعث ابطال گارانتی می‌شود.

ارائه کارت گارانتی معتبر سی‌شید برای استفاده از گارانتی الزامی است.