روش های پرداخت

شما میتوانید به صورت آنلاین از طریقه درگاه پرداخت نمایید

ویا از طریق واریز به شماره حساب زیر به نام آقای " سینا رفیعی " اقدام کرده و شماره پیگیری و مشخصات واریز را به واتساپ شرکت به شماره " 09039147029 " ارسال نمایید:

شماره حساب بانک سامان :

9521-806-1288018-1

شماره شبا بانک سامان:

IR94-0560-9521-8060-1288-0180-01

شماره کارت بانک سامان:

6219-8610-3528-1335